Zarządzanie najmami nieruchomości

Naszą usługę zarządzanie najmami nieruchomości adresujemy do właścicieli nieruchomości komercyjnych, którzy nie mają możliwości profesjonalnie zająć się sprawami swojej nieruchomości.

W ramach umowy przejmujemy od właścicieli nieruchomości całość obowiązków związanych z obsługą najmu. Zajmujemy się wszystkimi sprawami administracyjnymi wskazanej nieruchomości.

Zakres usług

 • Opracowanie w porozumieniu z właścicielem zasad dotyczących najmu,
 • Zapewnienie atrakcyjnego wizerunku nieruchomości przeznaczonej pod wynajem,
 • Organizację prac remontowych związanych z podwyższeniem jego standardu,
 • Dobór najemców,
 • Przygotowanie umowy najmu dla firm małych, średnich i korporacyjnych,
 • Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości (sporządzany przy umowie najmu, jak i po jej zakończeniu),
 • Zabezpieczenie umowy najmu kaucją,
 • Kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości, a w przypadku szkody czuwanie nad całym procesem likwidacji,
 • Reprezentowanie właściciela przed najemcą m.in. zawarcie umowy najmu, organizowanie usuwania awarii i usterek w nieruchomości leżących po stronie właściciela,
 • Nadzór nad użytkowaniem wynajętego nieruchomość zgodnie z celami określonymi w umowie najmu, comiesięczne wizytacja, sprawdzanie porządku i czystości,
 • Monitorowanie terminowości wpłat czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem nieruchomości, szybka reakcja na opóźnienia w płatnościach,
 • Podejmowanie działań windykacyjnych w przypadku opóźnienia w płatnościach przy współpracy z kancelarią prawną,
 • Comiesięczne raporty rozliczeń z tytułu wpływów z najmu, zaległości oraz wydatków z tytułu opłat i zleconych konserwacji,
 • Inne czynności i obowiązki w zależności od wymagań i udzielonego pełnomocnictwa przez właściciela.

 

Doświadczenie i rzetelność firmy zapewni naszym klientom wymierne korzyści m.in., oszczędność czasu, spokój i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami przeznaczonymi pod wynajem. Ufamy, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. 

Więcej szczegółów uzyskacie Państwo pod numerami telefonu:
600-631-123

lub w siedzibie biura:
ul. Poznańska 32
85-129 Bydgoszcz