Zgłoszenie nieruchomości

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO). Danych osobowych będą wykorzystane w celu nawiązania współpracy dotyczącej nieruchomości. Administratorem danych będzie Rafpol Rafał Rafalski, z siedzibą w Bydgoszczy ( 85-129) przy ul. Poznańskiej 32.